Eco slim sposob uzycia


Wybrana przez Ciebie zgrzewarka jest urządzeniem pierwszej klasy zbudowanym z materiałów wysokiej jakości. Niniejsze urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z najnowszą technologią zgrzewania.

  • 1 800 zsírvesztés
  • Nyári tábor fogyni
  • A note indicates additional information that will assist you in handling the device.
  • A cla valóban hasi zsírt éget
  • Hogyan lehet zsírt égetni súlyokkal
  • Grupa Rodentica specjalizuje się w rozwoju, produkcji oraz sprzedaży rotacyjnych instrumentów stomatologicznych.

Przed rozpoczęciem eksploatacji uważnie przeczyć instrukcję obsługi i zachować ją w celu późniejszego użycia. Szerokość zakładki maks. Inne wymiary na zamówienie. Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu z powodu nieprawidłowego użycia urządzeń do zgrzewania klinowego, przede wszystkim w pobliżu materiałów łatwopalnych i gazów wybuchowych. Ryzyko poparzenia Nie dotykać zgrzewarki klinowej, kiedy jest svitolina tenisz fogyás. Zostawić urządzenie do schłodzenia.

Silvercrest SKSH 2 A1 User Manual | 2 pages | Also for: SKSH 2 B1

Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem ochronnym. Jakiekolwiek przerwanie przewodu ochronnego wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia jest niebezpieczne! Używać wyłącznie przedłużaczy z przewodami ochronnymi! Nie wolno dotykać ruchomych części.

eco slim sposob uzycia

Istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego pochwycenia i wciągnięcia. Uwaga Napięcie znamionowe podane na urządzeniu musi odpowiadać napięciu źródła zasilania.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

W razie awarii napięcia źródła zasilania należy wyłączyć wyłącznik główny. W razie potrzeby skonsultować się z zakładem energetycznym. FI Podczas prac na budowie konieczne jest zastosowanie wyłącznika przeciwporażeniowego.

Włączone urządzenie musi znajdować się pod nadzorem. Gorące powietrze może dotrzeć do łatwopalnych materiałów, znajdujących się poza zasięgiem wzroku. Urządzenie może być używane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów lub pod ich nadzorem. Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą obsługiwać urządzenia. Chronić urządzenie przed wilgocią i zamoczeniem.

Dotyczy wyłącznie krajów UE: Narzędzi elektrotechnicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Główny przełącznik 3.

Kell segítség?

Moduł obsługowy 4. Ramię zaciskowe 5. Klin zgrzewający 6. Drążek pociągowy 7.

eco slim sposob uzycia

Dźwignia zaciskowa 8. Pierścień regulujący siłę zgrzewania 9. Sworzeń zabezpieczający siłę zgrzewania Dźwignia zaciskowa urządzenia blokującego Uchwyt eco slim sposob uzycia Rolka jezdna, tył Wtyczka klina zgrzewającego Układ kontaktowy górny Układ kontaktowy dolny Rolka jezdna, przód Śruba regulacyjna, układ kontaktowy, góra Śruba regulacyjna, układ kontaktowy, dół Śruba blokująca, układ kontaktowy, góra Śruba blokująca, układ kontaktowy, dół Śruba regulacyjna klina zgrzewającego, poziom Śruba blokująca klin grzewczy Głowica obrotowa Główny przełącznik 2.

Ma dwie funkcje: Obrócić w lewo lub w prawo, aby ustawić różne opcje menu lub wartości Nacisnąć, aby potwierdzić lub aktywować. Przycisk W dół Przycisk nagrzewania Wł. Przycisk napędu Wł. Dioda LED stanu Ekran funkcji Ekran roboczy Ekran stanu Sekcja Ekran stanu Sekcja Transport Nie używać uchwytów na urządzeniu ani uchwytów do przenoszenia na skrzyni do transportu do przenoszenia za pomocą żurawia.

Do transportu maszyny należy używać odpowiednich środków transportu. Klin zgrzewający 5 musi być schłodzony do transportu. Nagrzewanie jest włączone.

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

Temperatura jest poza zakresem tolerancji. Temperatura jest w zakresie tolerancji.

Silvercrest For the car

Przyczyna Jeśli w trakcie nagrzewania pojawi się ostrzeżenie w obszarze ekranu stanu 2 36 lub jeśli pojawi się komunikat o błędzie na ekranie roboczym 34będą one wyświetlone w następujący sposób: Dioda LED miga na czerwono Dioda LED świecie stale na czerwono Komunikat ostrzegawczy nagrzewania Komunikat o błędzie nagrzewania Patrz Komunikaty o błędzie i ostrzegawcze. Patrz Komunikaty o błędzie i ostrzegawcze.

Napęd jest włączony. Przyczyna Jeśli w trakcie działania napędu pojawi się ostrzeżenie w obszarze ekranu stanu 2 36 lub jeśli pojawi się komunikat o błędzie na ekranie roboczym 34będą one wyświetlone w następujący sposób: Dioda LED miga na czerwono Dioda LED świecie stale na czerwono Ograniczenie natężenia napędu jest aktywne.

Wystąpił błąd napędu. Opis modułu obsługowego Tryb klawiatury Bieżący wybór Ekran roboczy Bieżący wybór na teazsákok fogyás roboczym Bieżący wybór Menu konfiguracyjne W górę 27 W dół 28 Zmienia pozycję na ekranie roboczym. Przełącza z ekranu funkcji na ekran roboczy. Zmienia pozycję w menu konfi guracyjnym. Nagrzewanie Wł. Włączone nagrzewanie wł.

Brak funkcji 8 Napęd Wł. Przełącza napęd wł. Brak funkcji 9 Opis modułu obsługowego Nacisnąć e-drive 32 Ustawiona wartość jest przyjmowana od razy, a wybór od razu wraca do ekranu funkcji.

eco slim sposob uzycia

Wybrana funkcja jest wykonywana. Wybór zaznaczonej pozycji. Obrócić e-drive 32 Ustawianie żądanych wartości zadanych w odstępach co 5 C lub 0,1 min Zmiana pozycji na ekranie funkcji.

Kézikönyv Vileda ViROBi Slim (2 oldalak)

Zmienia pozycję w menu konfi guracyjnym Ustawianie wartości wybranej pozycji Opis ekranu Ekran stanu Sekcja 1 35 Nazwa zapisanej wartości Aktualnie wybrany profil. Jeśli nazwa profilu składa się z więcej niż 6 znaków, najpierw wyświetlane jest pierwsze 6 znaków, a potem pozostałe.

Ekran stanu Sekcja 2 36 Występuje ostrzeżenie patrz rozdz. Nagrzewanie jest wyłączane po eco slim sposob uzycia licznika. Wystąpił błąd. Wyświetla się także kod błędu nie można eco slim sposob uzycia używać urządzenia. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

szótár 1 - Lengyelország magyarul

Patrz rozdział Komunikaty o błędzie i ostrzegawcze Ostrzeżenie: Patrz rozdział Komunikaty o błędzie i ostrzegawcze C C C C Strzałka skierowana w górę i pasek postępu wskazują, że wartość zadana pokazana na pasku postępu nie została jeszcze osiągnięta za zimno.

Migająca wartość to wartość rzeczywista. Wartość obok paska postępu to wartość zadana.

eco slim sposob uzycia

Strzałka skierowana w dół i pasek postępu wskazują, że wartość zadana pokazana na pasku postępu nie została jeszcze osiągnięta za gorąco. Jeśli opcja Show Set Values jest aktywowana, wyświetlana jest zarówno temperatura rzeczywista duża czcionkajak i temperatura zadana. Standardowe ustawienie fabryczne. Jeśli opcja Show Set Values jest dezaktywowana, w trakcie pracy wyświetla są tylko wartości rzeczywiste dużew przeciwnym wypadku tylko wartości zadane duże.

Wybór profilu Wybór zdefi niowanego profi lu.

eco slim sposob uzycia

Proces wyboru profi lu jest szczegółowo opisany w rozdziale Wybór profi lu. Konserwacja Jeśli nadeszła pora konserwacji, po ekranie startowym pojawi się komunikat Maintenance Servicing. Ekran znika automatycznie po 10 s. Można go też potwierdzić, naciskając przycisk e-drive. Należy zabrać urządzenie do centrum serwisowego.

Ustawienie Podstawowe ustawienie pozwala na zapisywanie profi li, dostęp do funkcji czuwania i przełożenia przekładni w menu Setup. Aby uzyskać dostęp do innych opcji ustawień, należy wybrać Advanced Mode. Ekran początkowy Na ekranie początkowym wyświetlane są wartości zadane i rzeczywiste.

Op de hoogte blijven

Nagrzewanie jeszcze nie jest włączone. Wszystkie wartości zadane można ustawić. Ekran startowy zgrzewania Ekran podczas procesu nagrzewania. Dowolnie definiowalne profile Proces zapisywania dowolnie defi niowalnych profi li jest szczegółowo opisany w rozdziale Defi niowanie profi li. Jeśli silnik jest wyłączony, nagrzewanie jest aktywowane i jeśli żaden przycisk nie jest aktywowany w czasie podanym w Standby interval, wtedy urządzenie przełączy się automatycznie na ekran czuwania.

eco slim sposob uzycia